Mitarbeiter im Babylon
 
Text verstecken

Mitarbeiter im Babylon

 NameFunktionKontakt
soukupova Ing. Dana Soukupová Hoteldirektor soukupova@hotelbabylon.cz
smrz Ing. Michael Smrž Sales Manager smrz@hotelbabylon.cz
pavlinova Šárka Pavlínová Betriebsmanager pavlinova@hotelbabylon.cz
foto holubetzova final 100x140 Lucie Holubetzova Leiter der Rezeption holubetzova@hotelbabylon.cz
 hemmerova2 Martina Hemmerova Wellness-Manager hemmerova@hotelbabylon.cz
foto haunold Jan Haunold F&B manager haunold@hotelbabylon.cz
kuchar Jiří Kučera Chefkoch kucera@hotelbabylon.cz